1. POPRAVCI UNUTAR JAMSTVENOG ROKA

 1. Kvarovi na proizvodima pokrivenim jamstvom bit će otklonjeni bez naplate, samo u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputama za korištenje.

 2. Prava po jamstvenim uvjetima ostvaruju se u ovlaštenom servisu. Za sve proizvode kupljene u Ventexu a za koju Ventex nije ovlašteni servis bit će organizirana dostava u ovlašteni servis u ime vlasnika proizvoda / kupca. Sve naknadne procedure i komunikacija vrše se direktno na relaciji Kupac - Ovlašteni servis. 

 3. Jamstvo na potrošni materijal (npr. baterije prijenosnika, lampe projektora) može biti različito od trajanja jamstva na uređaj. Proizvođač najčešće navodi trajanje jamstva u uputama.
 4. Računala koja su sklopljena od pojedinačno kupljenih komponenti i nisu sklopljena od strane proizvođača ili distributera, imaju jamstvo samo na komponente. Ukoliko kupac donese cijelo računalo,  dijagnostika na cijelom, od strane kupca sklopljenom računalu se naplaćuje.
 5. Jamstvo na prodane rezervne dijelove je 90 dana, osim ako nije drugačije ugovoreno.
 6. Rješavanje softverskih problema, softversko podešavanje uređaja, problemi uzrokovani virusima i podaci na medijima uređaja NE SPADAJU U JAMSTVO te se takve intervencije naplaćuju po važećem cjeniku usluga.
 7. Ukoliko nije drugačije naznačeno osnovnim ili dodatnim jamstvom, jamstveni uvjeti ostvaruju se u servisu. Terenske intervencije za uređaje u jamstvu koji nemaju jamstvom osiguranu terensku (on-site) podršku bit će naplaćene po važećem cjeniku usluga.
 8. U slučaju korištenja nelicenciranog operativnog sustava, ne vršimo reinstalacije, niti bilo kakve softverske radnje na računalu.
 9. Korištenje neoriginalnog potrošnog materijala može uzrokovati neispravnost uređaja, koja nije predmet jamstva te sve troškove popravka snosi krajnji kupac.

Ostali uvjeti jamstva, odnosno nepriznavanja istog, navedeni su u jamstvenom listu.

 

2. POPRAVCI IZVAN JAMSTVENOG ROKA

 1. Popravak u vrijednosti ispod 70,00 € (uključujući PDV) smatra se isplativim popravkom te se po obavijesti kupcu (telefonski, fax, e-mail, SMS) obavlja popravak. U svim ostalim slučajevima tražimo pisano očitovanje po ponudi za popravak.

 2. Za svaki zaprimljeni uređaj naplaćuje se usluga dijagnostike uređaja i radovi koji prethode poslovima servisa po važećem cjeniku usluga.

 3. Uređaj se preuzima iz servisa isključivo uz predočenje radnog naloga. Rok za preuzimanje uređaja/opreme nakon obavijesti o završetku servisne obrade uređaja/opreme je 30 dana.

U slučaju da korisnik ne preuzme uređaj u roku od 90 dana od dana obavijesti Servisa o završetku servisne obrade, korisnik je suglasan da će se to smatrati odreknućem od vlasništva uređaja te će uređaj biti napuštena stvar u skladu s člankom 132. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U tom slučaju Ventex može postupati s uređajem kao s pokretnom stvari koju nitko nema u svom vlasništvu sukladno članku 131. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te prodati istu trećim osobama, a radi naplate svih svojih troškova. Korisnik izričito i bezuvjetno potvrđuje da Ventex ima pravo zadržanja na predmetu popravka sukladno odredbama članka 72. Zakona o obveznim odnosima te je ovlašten na temelju članka 75. sve svoje troškove koje je imao u svezi popravka kao i druge troškove naplatiti iz vrijednosti ostvarene prodajom uređaja trećim osobama.

 1. Ukoliko se testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan, naplaćuju se troškovi dijagnostike i eventualni troškovi dostave.
 2. Ukoliko kupac odustane od popravka, naplaćuju se troškovi dijagnostike i eventualni troškovi dostave.

Svaki rezervni dio ugrađen u uređaj kupca prilikom obavljanja servisnog popravka ostaje u vlasništvu Ventex d.o.o. do podmirenja punog iznosa popravka prema izdanoj ponudi ili računu. Uređaji se isporučuju tek po izvršenoj uplati.

 1. InkJet pisače s problemom ispisa najčešće je nemoguće popraviti bez ugradnje tinti. Stoga je kupac suglasan da će se u uređaj ugraditi i naplatiti nove tinte.
 2. Jamstvo na popravak je 90 dana i obuhvaća rezervni dio i obavljene radove. Jamstvo se odnosi samo na identični kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja.

   

3. PODACI KUPCA NA UREĐAJIMA

Prilikom intervencije na uređajima moguć je gubitak podataka te je kupac dužan napraviti sigurnosnu kopiju prije dostave uređaja na servis. Ventex d.o.o. ne odgovara za podatke na diskovnom mediju, vanjskom mediju ili bilo kojem drugom uređaju koji služi za pohranu podataka. Također, povrat podataka na uređaj u odgovornosti je Korisnika.

U dogovoru s vlasnikom opreme može se izvršiti usluga spašavanja podataka po važećem cjeniku usluga.

 

4. ZAMJENA PROIZVODA

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši isključivo unutar jamstvenog roka, u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača,

 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod

   

5. ZAPRIMANJE UREĐAJA NA SERVIS

Uz prijavu uređaja potrebno je pripremiti:

 • Račun
 • Jamstveni list
 • Opis kvara
 • Pripadajuću opremu uz uređaj ukoliko je bitna za dijagnostiku

Svi proizvodi koji se šalju bilo kojim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom normalne manipulacije proizvodima. Dostavne službe imaju pravo odbiti preuzimanje proizvoda koji nije adekvatno zapakiran. Komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi), moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu.

Po zaprimanju uređaja u servis, ovlašteni stručnjaci provjeravaju je li uređaj vremenski u jamstvenom roku te procjenjuju njegovo stanje i evidentiraju svaku nepravilnost u vidu oštećenja, tragova tekućina, padova i udaraca. Zbog mogućnosti oštećenja koja nisu vidljiva izvana (unutarnja oštećenja, polijevanja, naponski udari, pasta na utoru procesora, iskrivljeni pinovi), finalnu odluku o valjanosti jamstva donosi ovlašteni serviser.

 

6. PRODAJA REZERVNIH DJELOVA

Upit za cijenom i informacijama o raspoloživosti rezervnih dijelova šalju se na podrska@ventex.hr.

Dijelovi se naručuju i ugrađuju tek po izvršenoj uplati.

 

7. PLAĆANJE

Popravak se može platiti uplatom na žiro račun društva (preko banke, pošte) po dostavljenoj ponudi, a prije preuzimanja opreme.

 

8. OSTALO

Kupac je jasno i unaprijed upoznat s ovim uvjetima poslovanja koji se nalaze na primci, u servisu, našoj web stranici ili na upit i smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.

UREĐAJI SE ISPORUČUJU SAMO UZ PREDOČENJE PRIMJERKA RADNOG NALOGA/SERVISNE PRIMKE. UREĐAJI SE ISPORUČUJU TEK PO IZVRŠENOJ UPLATI I TO UZ POTVRDU UPLATE I IZVJEŠTAJ BANKE O PRISPIJEĆU SREDSTAVA.