FixIT osigurava povrat M365 i Gmail računa uslijed havarije

Gubitak pristupa ključnim računima i podacima ozbiljno može ugroziti Vaše poslovanje. Sprječavamo gubitak računa, e-mailova i cloud dokumenata i omogućujemo njihov pravovremeni povratak.

FixIT. Microsoft 365/Gmail backup dizajniran je za cloud na cloud backup i oporavak Vaših Microsoft 365 i/ili Gmail računa, uključujući mailove, kalendare, kontakte te Microsoft 365 i Google Drive dokumente. 

FixIT. M365/Gmail Backup omogućuje:

  • Backup Microsoft365 e-mailova

Backup i oporavak cjelokupnih M365 računa uključujući poštanske sandučiće, dijeljene sandučiće. kalendare i kontakte, 

  • Backup Gmail e-mailova

Backup i oporavak cjelokupnih Gmail računa uključujući poštanske sandučiće, kalendare i kontakte.

  • Exchange Online backup

Izrada sigurnosnih kopija Exchange Online poštanskih sandučića i kontakata.

  • OneDrive backup

Izrada sigurnosnih kopija podataka u OneDrive programu.

  • Enkripcija podataka

Zaštita podataka u mirovanju s 256-bitnom AES enkripcijom i u tranzitu koristeći SSL enkripciju.

  • Politika zadržavanja

Mogućnost navođenja broja kopija svake stavke koju želite zadržati u oblaku.

  • SharePoint backup

Izrada sigurnosne kopije i povrat podataka unutar Microsoft Office 365 Sharepoint sustava.

  • Google Team Drives backup

Izrada sigurnosne kopije i povrat podataka unutar Google Team Drives sustava.

  • Oporavak na razini stavke

Pretraživanje i povrat pojedinačnih datoteka, mapa ili e-mailova.

Naš se M365/Gmail backup provodi automatski svakih 6 sati, a podaci se prema zadanim pravilima mogu pohranjivati zauvijek. Uz FixIT M365/Gmail backup svi su Vaši M365 i Gmail računi, kao i podaci na tim računima zaštićeni od različitih vrsta havarija na način da Vam je uvijek omogućen povratak podataka u stanje prije nastanka problema.

Kontaktirajte nas za izradu snimke stanja IT sustava