FixIT spriječava prestanak rada uslijed havarije

Gubitak podataka uslijed nepažnje, krađe, požara, poplave, potresa ili kibernetičkog napada stalna je prijetnja poslovanju.  Većina tvrtki ne može zaustaviti svoje poslovanje niti jedan dan.

Pri zaustavljanju poslovanja i u vremenu potrebnom da se ono vrati u operativno stanje ne gubite samo prihod, već Vam se narušava ugled i stvara osjećaj nesigurnosti kod klijenata.

FixIT Backupom to spriječavamo te Vam omogućujemo:

  • Prevenciju gubitka podataka

Kontinuiranom i automatiziranom pohranom podataka pri svakoj promjeni podataka sprječavamo gubitak podataka ključnih za Vaše poslovanje.

  • Brzu ponovnu uspostavu poslovanja

U slučaju havarije sustava omogućujemo povratak u posljednje pohranjeno operativno stanje. Pohranjeni podaci se vraćaju na lokalnu opremu ili u oblak te se osigurava bezbrižan nastavak rada.

  • Arhiviranje podataka

Dozvoljava dugotrajno spremanje podataka u svrhu oslobađanja prostora na lokalnom serveru i poštivanje zakonskih normi.

Minimiziramo prekid rada i sprječavamo gubitak podataka.

FixIT. Backup upravljana je sigurnosna pohrana cjelokupnog servera i svih podataka na serveru kako bi se omogućio jednostavan i brz povrat podataka u slučaju njihovog kompromitiranja.

Naša backup usluga uključuje backup plan, licencu za softver, kontinuirani monitoring i upravljanje te povrat pojedinačnih podataka ili cijelog servera na zahtjev korisnika. Tijekom inicijalnog podešavanja uključuje nabavu i instalaciju dodatnog specijaliziranog uređaja za pohranu podataka.

Backup standardno provodimo prema 3-2-1 backup praksi. To znači da u svakom trenutku postoje 3 kopije svih Vaših podataka - radna kopija, lokalni backup i cloud backup - kako bi se osigurala najveća razina sigurnosti Vaših podataka.

Backupom sprječavamo "a što ćemo sada?" trenutak koji se dogodi nakon katastrofe, a to činimo tako što vraćamo poslovanje u zadnje spremljeno stanje prije katastrofe i omogućujemo daljnji neometani nastavak rada.

Kontaktirajte nas za izradu snimke stanja IT sustava