Uvođenje eura kao službene hrvatske valute je vijest o kojoj ste puno već čuli, a gotovo sigurno ćete i nastaviti slušati u narednih godinu dana.

Upoznati ste vjerojatno i s 3 ključna razdoblja tijekom kojih će se Republika Hrvatska pripremiti za zamjenu kune eurom:

  • Pripremno razdoblje (05.09.2022. - 31.12.2022.) - započinje obveza dvojnog iskazivanja iznosa i cijena, te započinje predopskrba gotovim novcem.
  • Razdoblje dvojnog optjecaja (01.01.2023. - 14.01.2023.) - dvotjedno razdoblje u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istovremeno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja.
  • Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja (15.01.2023 - 31.12.2023.) - nastavlja se dvojno iskazivanje cijena, no zakonsko sredstvo plaćanja je isključivo euro.

No, znate li što učiniti po pitanju Vašeg poslovanja kako bi prijelaz s kune na euro bio što jednostavniji i bezbrižniji? Datalab je tako vođen prethodnim iskustvom uvođenja eura u Republici Sloveniji pripremio i prilagodio svoj ERP alat PANTHEON za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.

Što to znači? To znači da je PANTHEON ERP spreman svojim poslovnim korisnicima omogućiti značajno olakšan prijelaz na euro. U tu su svrhu pripremljene tehničke upute kao i odgovori na najčešća opća pitanja i pitanja vezana uz PANTHEON, te se u novim ažuriranjima programa uključuju opcije za prikazivanje iznosa u EUR, a uskoro će se omogućiti i potpuni prelazak i korištenje eura.

PANTHEON banner - Bezbrižan prijelaz na euro

Što je potrebno učiniti po pitanju uvođenja eura?

Navodimo 5 ključnih koraka koje svaka tvrtka treba provesti kako bi se uspješno prešlo na euro:

  • Priprema za zamjenu kune - u ovom koraku potrebno je procjeniti učinak zamjene valute na poslovanje. To se ostvaruje razradom i provedbom plana aktivnosti pripreme za uvođenje eura. Budući da uvođenje eura može imati ogromne posljedice na cjelokupno poslovanje vrlo je važno da rukovodstvo tvrtke posveti odgovarajuću količinu pažnje ovoj aktivnosti. Redovitim praćenjem definiranog plana aktivnosti pravovremeno se uočavaju potencijalni problemi i rizici, što omogućuje njihovo pravovremeno rješavanje.
  • Prilagodba računovodstva - Računovodstveni sustavi se oslanjaju na poslovno-informacijske sustave, te je stoga od iznimne važnosti pravovremena prilagodba poslovno-informacijskog sustava. Pravovremena prilgodba informacijskog sustava predstavlja bazu za zve ostale elemente financijskog poslovanja. Ukoliko ste korisnik PANTHEONA, budite bez brige, jednostavan prijelaz na euro je osiguran. Ukoliko ste korisnik drugog poslovno-informacijskog sustava obavezno provjerite kako je rješeno pitanje prelaska na euro.
  • Prilagodba informacijskih sustava - za ovaj je korak prvo važno utvrditi koji će informacijski sustavi biti obuhvaćeni promjenom. Na taj se način dobiva pregled informacijskih sustava za sljedeće korake. Zatim se utvrđuje opseg potrebnih prilagodbi, te se preporučuje njihovo pravovremeno testiranje. Za svaki informacijski sustav važno je osigurati da može: podržati zahtjeve dvojnog iskazivanja cijena, konvertirati sve iznose na dan uvođenja eura, podržati provođenje svih procesa i obrada u euru, podržati zahtjeve dvojnog optjecaja eura i kune, zadržati mogućnost provođenja procesa i obrada u kunama za procese koji se odnose na prethodnu godinu, a obavljaju u tekućoj godini.
  • Upravljanje gotovim novcem - ovaj je korak bitan za tvrtke koje posluju s visokim prometom u gotovini. Takve tvrtke morati će se opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od dana uvođenja nove valute mogle nastaviti nesmetano poslovati. Poslovanje će biti nešto kompliciranije u prva dva tjedna od dana uvođenja eura jer će kupci u tom razdoblju moći plaćati eurom i kunama, a ostatak će im morati biti vraćen u euru kad god je to moguće. Nakon isteka dvotjednog razdoblja dvojnog optjecaja, euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja.
  • Informiranje i osposobljavanje zaposlenika - podizanje svijesti, pogotovo onih radnika koji direktno rade s klijentima je bitan kako bi proces uvođenja eura bio jasan svim zaposlenicima. Promjena valute može zaposleniku uzrokovati određenu količinu stresa, te je zato bitno unaprijed utvrditi načine rješavanja nastalih problema. Radnici koji rukuju gotovinom u izravnom odnosu s potrošačima, osobito blagajnici, trebali bi proći osposobljavanje vezano uz fizička obilježja i sigurnosne značajke euronovčanica i eurokovanica, s ciljem smanjivanja rizika od pogrešaka.

Više detalja o potrebnim koracima za zamjenu kune eurom možete pronaći u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.


Fun fact za one koji posluju s inozemstvom: Oni poslovni subjekti koji u eurima plaćaju ili naplaćuju proizvod ili uslugu izvan Hrvatske dosad su plaćali banci određeni postotak provizije za konverziju eura u kune, što na veće iznose nije baš zanemariva svota novca. Uvođenjem eura kao službene valute eliminira se potreba za konverzijom eura u kune. Dakle već sada možete vizualizirati koliko ćete novca samim time uštedjeti (ukoliko se ne pojavi neka nova usluga koja će se naplaćivati u sličnom iznosu na sličan način).

 

Već koristimo PANTHEON - kako ćemo ostvariti prijelaz na euro?

Ono što će postojećim PANTHEON korisnicima biti od ogromnog značaja za omogućivanje prijelaza poslovanja na Euro jest „Čarobnjak za prijelaz na EUR“.
 

Prije pokretanja čarobnjaka OBAVEZNO pročitajte korisnička uputstva za prijelaz na EUR na Datalabovoj stranici i napravite sigurnosnu kopiju baze podataka!
 

Osim korisničkih upustava, na Datalabovoj stranici možete pronaći i odgovore naopća pitanja o prijelazu na euro kao i pitanja specifična za PANTHEONov prijelaz na euro.

Čarobnjak za prijelaz na EUR nalazi se u izborniku pod Postavke | Program | Administratorska konzola. Klikom na čarobnjaka otvara se forma koja nas vodi kroz proces prijelaza na euro.

Slika zaslona Čarobnjaka za prijelaz na euro. Dvojno prikazivanje cijena će se automatski aktivirati 05.09.2022. prlikom ulaska u program od verzije 1002810. Ukoliko želite prije navedenog datuma aktivirati dvojno iskazivanje cijena, tada kliknite na gumb “Dvojno iskazivanje” unutar čarobnjaka za prijelaz na euro. Ovom funkcijom kreirat će se banka Prijelaz -EUR, sa konverzijskim tečajem, te će unutar administratorske konzole biti potrebno aktivirati opciju prikazanu na slici ispod. Detaljnije informacije kako omogućiti dvojno iskazivanje cijena kao i o čitavom procesu prijelaza na euro pronađite u korisničkim uputstvima na Datalabovoj stranici.

Slika zaslona administratorske konzole s označenom opcijom dvojnog iskazivanja iznosa (u EUR i HRK). Ukoliko Vam se sve ovo čini komplicirano ili imate pitanja vezana uz PANTHEON ERP i uvođenje eura u Vaše poslovanje obratite se našim specijalistima na pantheon@ventex.hr i osigurajte svoj bezbrižan rijelaz na EUR.