Uvođenje ERP (enterprise resource planning) rješenja gotovo je neizbježan dio svakog rastućeg i uspješnog poslovanja. To je fantastičan alat za pojednostavljenje i automatiziranje velikog broja poslovnih operacija kao i poboljšanje performansi sveukupnog poslovanja, sve ujedinjeno unutar jednog sustava.

Tri su ključna razloga zbog kojih želite koristiti ERP u svojem poslovanju: Pozitivno utječe na poslovne rezultate, rješava bolne točke i ima široku primjenu unutar tvrtke. U nastavku saznajte detaljnije o svakoj navedenoj prednosti.
 

Pozitivan utjecaj na rezultate

Grafika - poboljšanje poslovnih rezultata Započnimo s time kako ERP sustav utječe na Vašu poslovnu statistiku. Prva važna stavka je ta što ERP štedi Vaš novac, odnosno smanjuje količinu troškova. ERP sustav je investicija, ali povrat uloženog daleko nadmašuje troškove implementacije. Integriranjem svih poslovnih procesa u jednu platformu smanjuju se troškovi koje biste imali s fragmentiranim softverskim rješenjima. Osim toga, nesmetan će protok informacija omogućiti prednosti u pogledu troškovne učinkovitosti i točnosti podataka. Korištenjem ERP-a ne štedite samo novac, već i vrijeme.

Kako to mislimo? ERP-om eliminirate one repetitivne i monotone zadatke koje ste dosad obavljali ručno, što znači da se Vi i članovi Vašeg tima možete potpuno posvetiti srži svojeg posla. Zadaci kao što su obrada narudžbi, kontroliranje razine zaliha i sl. prethodno su oduzimali značajnu količinu vremena zaposlenicima, te su uvijek bili rizični zbog mogućnosti ljudske greške. Uštedom vremena povećava se produktivnost zaposlenika, a omogućuje se i jednostavniji protok informacija kroz čitavu tvrtku čineći donošenje informiranih odluka puno lakše.

Donošenje važnih poslovnih odluka dodatno će olakšati i bolja analiza podataka. Kroz jedan povezani sustav se informacijama može pristupiti brzo i lako, bez potrebe za oslanjanje na upite unutar tima ili na vanjsku pomoć. Budući da ERP sustav bilježi i pohranjuje sve podatke koje unose članovi tima, on je izvrstan alat za poslovnu inteligenciju. Mogućnost zaključavanja podataka ovisno o postavljenim razinama pristupa osigurava da samo relevantno osoblje vidi vrijedne podatke tvrtke.

Ovakvim pristupom osiguravate bolju suradnju među članovima tima jer svaki član na taj način zna koji su mu podaci relevantni za njegove poslovne zadatke. Budući da se svi podaci prikupljaju, pohranjuju, dijele i pristupaju pomoću jednog sustava nema brige o točnosti i potpunosti dijeljenih informacija bez odstupanja koja bi se javila pri ručnom dijeljenju podataka.

Sve skupa ovo vodi ka većem zadovoljstvu kupaca. Smanjenjem količine ljudskih grešaka, eliminiranjem monotonih zadataka i omogućavanjem pristupa informacijama u jednom zajedničkom sustavu članovima svojeg tima pomažete da se više posvete kupcima te da im pruže bržu i bolju uslugu. Osim toga, imate općeniti uvid u tijek komunikacije s kupcem, od prve osobe s kojom su stupili u kontakt do osobe s kojom su trenutno u kontaktu. Rezultat toga je ta da članovi tima mogu pružiti efikasniju i personaliziraniju uslugu kako bi zadovoljili potrebe čak i najzahtjevnijih kupaca.
 

Rješava bolne točke

Frustracije izazvane propustom u IT sigurnosti i gubitkom podataka Osim što ERP sustavi poboljšavaju Vaše poslovne rezultate, jednako je važna činjenica da rješavaju i poteškoće s kojima možda niste ni svjesni da ste suočeni.

Mnoge tvrtke se pronalaze u situacijama gdje „žongliraju“ nekoliko različitih nepovezanih softvera kako bi obavljale svoju djelatnost. Takav način rada ne samo da uzima puno vremena, već i povećava vjerojatnost da će doći do greške u konstantnom prebacivanju s jednog programa na drugi. ERP pojednostavljuje rad tako što nudi sve potrebne alate u jednom sučelju čineći rad bržim i efikasnijim. Kako ste vjerojatno pretpostavili – korištenjem jednog rješenja umjesto više pojedinačnih se također smanjuju i operativni troškovi.

Ručnim unosom podataka u različite programe prije ili kasnije doći će do pogreške u pisanju koja će se uočiti tek kasnije. Ovakvim oblikom automatizacije smanjujete mogućnost ljudske greške, što znači da povećavate preciznost i točnost podataka.

Ovakva preciznost posebno je bitna pri vođenju financija. Novac ulazi i izlazi iz Vaše tvrtke svakodnevno, pa je zato važno koristiti rješenje koje će omogućiti što lakše i automatiziranije vođenje financija. Ovo je pogotovo točno za velika, razvijenija poduzeća kojima bi se financije itekako zakomplicirale bez pravog rješenja.

Osim kompliciranih financija, zakomplicirati se može i komunikacija unutar tvrtke. Korištenjem više alata za komuniciranje vrlo se brzo možete zaigrati „gluhog telefona“ i patiti zbog nesporazuma u komunikaciji i izostavljenih informacija pojedinim članovima tima. S ERP rješenjem čitav proces komunikacije je olakšan te je moguće dodjeljivanje zadataka, dijeljenje datoteka ili jednostavno slanje poruka po grupama. Vođenje projekata na taj način postaje značajno organiziranije i efikasnije.

Uz efikasno vođenje projekata mora funkcionirati i vođenje inventara. Ako je proces sinkroniziran nećete dolaziti do problema kakvo bi ručno vođenje donijelo. Osim što se time izbjegavaju ljudske greške, smanjuje se i potreba za ručnim vođenjem inventure koje oduzima puno vremena. Uz ERP rješenje, sve promjene u zalihama će se automatski voditi u programu uz bolji uvid u trenutne količine robe kako bi se lakše odredilo kada je i koju robu potrebno naručiti.

I za kraj, ništa manje važno – ERP, kroz automatiziranje zamornih i monotonih poslova Vam smanjujete vjerojatnost da će Vaši kupci biti nezadovoljni jer ćete imati više vremena za posvetiti se njima. Nema više ostavljanja kupčevih zahtjeva po strani dok obavljate monotone zadatke, što znači da će se članovi Vašeg tima moći brže i bolje pobrinuti za kupca, što naravno utječe na njihovo zadovoljstvo.
 

Široka primjena unutar tvrtke

Grafika - pokazuje mogućnost primjene ERP-a u svim odjelima tvrtke Velika prednost ERP-a je što njegove koristi može koristiti velik broj zaposlenika unutar tvrtke, odnosno to što je namijenjen za puno različitih radnih mjesta.

Računovodstvo se nalazi na čelu implementacije ERP-a. To znači da će zaposlenici u računovodstvu imati najveće koristi od ovog alata koji im omogućuje pregled svih računovodstvenih knjiga, obveza prema dobavljačima, svih potraživanja itd. Ukratko, uz ERP rješenje vođenje financija postaje daleko jednostavnije.

Za one koji rade direktno s kupcima omogućuje se olakšano upravljanje kontaktima, praćenje statusa narudžbi, praćenje stvorenih ponuda, povijesti razgovora i sl. Ovakvim pregledom moći ćete jednostavnije i brže steći uvid u status rješavanja kupčevih zahtjeva.

Automatizirano bilježenje trenutnih količina robe, kao i vođenje ulaza i izlaza robe omogućuje jednostavnije upravljanje zalihama. Integracijom vođenja inventara s drugim dijelovima ERP sustava smanjit će interne upite za količinom zaliha te će posljedično omogućiti i smanjenje troškova skladištenja. Uz bolje vođenje skladišta, bolje će se obavljati i logistički zadaci, odnosno efikasnije će se upravljati lancem opskrbe.

I za kraj, ERP rješenjem olakšano ćete upravljati ljudskim resursima. Bilo da se radi o sadašnjim ili o budućim zaposlenicima, ERP će pomoći u procesu zapošljavanja kao i u održavanju dobrih odnosa sa zaposlenicima. Te pogodnosti uključuju uključivanje zaposlenika u različite aktivnosti, praćenje radnog vremena i prisutnosti, kao i upravljanje pogodnostima.

Niste sigurni ako Vam je ERP potreban?
Saznajte više o glavnim pokazateljima koji ukazuju na Vašu spremnost i potrebu za ERP sustavom.