Kako tehnologija neprestano napreduje, tako i tvrtke nastoje ostati konkurentne. Upravo zato, kako bi ostale ispred konkurencije, sve više tvrtki uvodi ERP sustav kao glavno poslovno informacijsko rješenje.

ERP sustav može donijeti nekoliko ključnih koristi Vašem poslovanju, koja uključuju:

  • Centraliziranu bazu podataka o poslovanju – što uključuje pohranu svih poslovnih informacija na jednom mjestu omogućujući lakši pristup svim potrebnim informacijama, bolje upravljanje poslovnim procesima i donošenje informiranih odluka temeljenih na uvidima u realnom vremenu.
  • Pojednostavljenje poslovnih procesa i automatiziranje ponavljajućih zadataka – omogućujući zaposlenicima da se usredotoče na važnije zadatke koji zahtijevaju njihovu ekspertizu.
  • Identificiranje mogućnosti za uštedu i za optimizaciju procesa – omogućujući niže troškova, uz istovremeno poboljšavanje učinkovitosti i profitabilnosti
  • Bolju suradnju – omogućujući lakšu komunikaciju između odjela i razmjenu informacija u realnom vremenu.

Iako se isprve čini kao velik i zastrašujući zadatak, pogotovo jer se radi o Vašem poslovanju, kroz sljedećih ćemo Vam 5 koraka pokazati kako pravilno uvesti ovo rješenje za poboljšanje konkurentnosti Vašeg poslovanja.

 

Procijenite potrebe Vašeg poslovanja

Procjena potreba poslovanja ključni je korak prije implementacije ERP sustava, unutar kojeg definirate potrebe svojeg poslovanja i identificirate ciljeve. To znači da unaprijed trebate znati što Vaše poslovanje zahtjeva od ERP sustava, npr. koje je funkcije potrebno automatizirati ili koje uvide u podatke trebate. Jasna vizija o tome što želite postići realizacijom ovog sustava ključna je za njegov uspjeh. Tri su ključna koraka u procjeni potreba poslovanja prije implementiranja ERP sustava:

  • Analiza poslovnih procesa – kojom se utvrđuju područja gdje su potrebna poboljšanja te koja pomaže u utvrđivanju ključnih funkcija koje ERP mora podržavati
  • Identifikacija zadataka za automatizaciju – kako sam naziv kaže, tu se određuju zadaci (najčešće oni rutinski i repetitivni) koji se mogu automatizirati.
  • Utvrđivanje potrebnih izvještaja i analiza - ERP sustav pruža veliku količinu podataka o poslovanju, stoga je važno utvrditi kojim izvještajima i analizama treba pristupiti kako bi se donijele informirane poslovne odluke.

 

Odaberite pravi ERP sustav za Vas

U saturiranom tržištu poslovno informacijskih sustava od iznimne je važnosti odabrati onaj koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

Grafika - Strelica koja pokazuje da je idealan ERP jednostavan, za razliku od nekompatibilnih koji zahtjevaju velike napore Kako biste to uspjeli važno je pažljivo procijeniti tehničke karakteristike sustava, kao što su skalabilnost, fleksibilnost i integracijske mogućnosti. Također, važno je provjeriti reputaciju i pouzdanost dobavljača ERP sustava, te provjeriti postoje li mogućnosti podrške i održavanja nakon implementacije. Pri odabiru ERP sustava razmišljajte o svojim poslovnim ciljevima, procesima i operacijama te odaberite onaj sustav koji ih najbolje ispunjava.

 

Pripremite svoje poslovanje za implementaciju

Prije nego uvedete ovako veliko rješenje u svoje poslovanje važno je pripremiti se za promjenu. Svaka velika promjena, uključujući i uvođenje ERP sustava, može značiti promjenu dosadašnjeg načina rada, promjenu kulture i ponašanja zaposlenika, zbog čega je moguće naići na otpor i teže prihvaćanje. Zato je važno da su svi zaposlenici na vrijeme upoznati s planiranim promjenama i da im je dano dovoljno vremena da se prilagode novom sustavu.

 

Angažirajte stručnjaka za implementaciju

Kako je uvođenje ERP sustava složen zadatak, može se pojaviti potreba za angažiranjem stručnjaka koji će Vam pomoći u odabiru pravog sustava, u prilagodbi zaposlenika na novi sustav, u prilagodbi sustava prema specifičnim potrebama Vašeg poslovanja. Stručnjak za implementaciju može pružiti obuku i podršku vašim zaposlenicima kako bi se osiguralo da novi sustav bude učinkovito korišten i da se maksimizira vrijednost koju pruža.

Grafika - Stručnjak mentorira zaposlenika kako obaviti zadatak

Pratite učinkovitost ERP sustava

Nakon što uvedete i počnete koristiti ovaj sustav, važno je započeti i s praćenjem njegove učinkovitosti kako biste bili sigurni da postižete svoje ciljeve i da sustav pruža vrijednost Vašem poslovanju. Praćenjem učinkovitosti lakše identificirate područja koja možete dalje poboljšavati i optimizirati, kao i otkrivanje mogućnosti za daljnju automatizaciju, uštedu i rast.

 

Ako tražite stvarni primjer kako na dobar način uvesti ERP u svoje poslovanje i omogućiti si rast pročitajte priču o uspjehu Rotometal Grupe koja je uz pomoć VX ERP rješenja pojednostavila svoje procese i proširila poslovanje na nova tržišta.