Održavanje IT infrastrukture možemo pojednostavljeno usporediti sa servisiranjem automobila - ako ju redovito održavamo omogućujemo si ugodniji i bezbrižniji rad, a istovremeno smanjujemo mogućnost ozbiljnog kvara koji će nam zaustaviti poslovanje. Održavanje opreme i infrastrukture nužno je za njeno optimalno funkcioniranje i za naš nesmetani rad. Vrlo bitna komponenta IT infrastrukture jest da ona funkcionira 24 sata dnevno, te da omogućuje svakodnevni rad u trajanju od 8 ili više sati.

Zašto je IT infrastruktura specifična?

Ono što IT infrastrukturu čini specifičnom jest to što je ona raznovrsna i što se nalazi u vrlo dinamičnoj okolini.

Smatramo da je raznovrsna jer postoji veliki broj proizvođača i ponuđača usluga kao i veliki broj raspoloživih softvera. Ti proizvođači redovito „izbacuju“ zakrpe kojima nastoje popraviti postojeće probleme, kao što su sigurnosne rupe. Zakrpe se prvobitno testiraju kako bi se vidjelo rješavaju li stvarno navedene probleme, a da pritom ne stvaraju nove, te se tek onda implementiraju kod korisnika.

Kažemo da je IT održavanje dinamično jer se u kratkom roku događaju velike promjene, što znači da je moguće da se u samo nekoliko godina u potpunosti promjeni korištena platforma – od serverskih proizvoda i aplikacija sve do operativnih sustava.

 

Koji se problemi javljaju kada infrastruktura nije redovito održavana

IT oprema i infrastruktura koja nije redovito održavana suočena je s brojnim problemima:

  • računalo ne radi optimalno
  • podaci su ugroženi
  • moguć je gubitak podataka
  • moguć je zastoj u poslovanju.

Ako se skupi velika količina zakrpi i nadogradnji, njihova će instalacija potrajati neko vrijeme, što se najčešće događa ako računalo nije dugo paljeno ili nije ostavljeno upaljeno u vrijeme kada su nadogradnje zakazane. Čekanje na instalaciju takvih velikih količina zakrpi i nadogradnji je vrijeme koje nije iskorišteno za rad, te je nepovratno izgubljeno.

Redovito održavanje opreme i infrastrukture radi se kako bi računala i servisi bili dostupni i funkcionalni onda kada je to potrebno.

Razlikujemo kritičnu i sekundarnu infrastrukturu, odnosno opremu koja je neophodna za poslovanje i onu koja to nije - npr. računalo djelatnika spada u sekundarnu kategoriju jer djelatnik najčešće svoj posao može odraditi i na drugom računalu ukoliko njegovo nije u funkciji. S druge strane, serveri ili mrežna oprema na koju se spaja više računala, odnosno oprema o kojoj ovisi poslovanje smatramo kritičnom infrastrukturom. Ova se vrsta opreme mora redovito održavati kako ne bi došlo do zastoja u radu ili potpunog zaustavljanja poslovanja. Ukoliko do problema ipak dođe, kroz poznavanje opreme i njeno redovito održavanje možemo puno brže pronaći rješenje i odgovoriti na nastali problem.

Redovno održavanje IT infrastrukture također jednim dijelom omogućuje planiranje opreme, investicija i aktivnosti. Ako to ne planirate, na probleme ćete reagirati stihijski onda kada nastane potreba ili se dogodi problem, što naravno nije idealno rješenje. Uz redovno održavanje infrastrukture, investicije ćete planirati i budžetirati pravovremeno kako ne bi došlo do neplaniranih troškova koji mogu biti vrlo visoki.

 

Kako provjeriti trenutno stanje IT infrastrukture?

Kako bi se oprema i infrastruktura mogla optimalno koristiti i održavati, prvo je važno identificirati koju opremu tvrtka posjeduje, u kakvom je stanju ta oprema i gdje ima prostora za poboljšanje. To se postiže provedbom snimke stanja IT sustava i prijedloga konsolidacije.

Snimka stanja je usluga putem koje se Ventex kao pružatelj usluge upoznaje s trenutnim stanjem informatičke infrastrukture u poduzeću koje je zatražilo snimku. To podrazumijeva:

  • pregled osnovnih karakteristika sustava
  • pregled servera i mrežne opreme
  • pregled koja se računala i oprema koriste, koliko pojedine opreme se koristi
  • pregled aplikacijskog dijela (softvera)

Snimkom izrađujemo dokument koji daje objektivan pregled čitave informatičke infrastrukture i sve opreme u poduzeću kao i savjete kako postojeće stanje dovesti u optimalno koje će nesmetano i stabilno funkcionirati te kojega možemo pravilno održavati.

Na temelju snimke stanja i predstavljenih savjeta izrađuju se plan aktivnosti i financijski plan unutar kojih poduzeće definira koje od navedenih savjeta želi primjeniti u praksi i u kojem vremenskom periodu te definira troškove provedbe odabranih usluga i procjenjuje svoju spremnost za investiranje u poboljšanje postojeće IT infrastrukture.

Pročitajte više o snimci stanja i prijedlogu konsolidacije, kojima Vam ukazujemo na postojeće probleme s opremom za koje niste ni svjesni, te predlažemo rješenja kako poboljšati trenutnu situaciju i dovesti Vaše poslovanje u idealno operativno stanje.