Istraživanja provedena na Bussines Continuity Institute (BCI) pokazala su da će u prosjeku 20% svih organizacija iskusiti neki oblik neplaniranog događaja barem jednom u svakih pet godina.

Kada pričamo o neplaniranim događajima to se ne mora odnositi na događaj globalnih razmjera poput trenutne pandemije jer 90% problema koji značajno utječu na rad i reputaciju kompanije odnose se na kvarove značajne IT opreme ili slične tehničke situacije koje privremeno ''paraliziraju'' tvrtku. 

Izrada plana kontinuiteta poslovanja osnovni je korak koji neka organizacija mora poduzeti na putu do dobro definiranog i upravljivog procesa upravljanja poslovanjem. Obzirom da je izrada plana ponekad složenija i od samih mjera koje se njime predviđaju, mnoge organizacije izbjegavaju njegovu izradu. Nažalost, nedostatak takvog plana često ima velike financijske posljedice koje značajno premašuju početnu investiciju u prevenciju a troškovi i gubitak podataka može biti toliki da se tvrtka više ne može oporaviti.

Osnovna ideja Plana kontinuiteta poslovanja je, u suštini, zaštita informacija u slučaju nezgoda. Kako bi se to moglo ispravno izvesti potrebno je:

1. Formirati plan odaziva na incident – plan na razini tvrtke koji definira radnje koje djelatnici poduzimaju neposredno nakon pojave incidenta s ciljem smanjenja posljedica.

2. Formirati plan oporavka koji se obično sastavlja zasebno za svaku kritičnu aktivnost i obuhvaća plan komunikacije, provjeru funkcionalnosti i provođenje oporavka infrastrukture te plan oporavka podataka i ponovnu uspostavu normalnih aktivnosti.

Kako bi kreiranje i provedba ovakvih mjera bila uspješna, potrebna je dobra suradnja i komunikacija između tvrtke i stručnog tehničkog tima.

Naš odjel Sistemskih integracija pomaže tvrtkama osigurati svoje poslovanje nabavkom pouzdane opreme, pojačavanjem sigurnosnih mjera pristupa informacijama, redovnim backupom svih podataka te monitoringom stanja čitavog sustava 24 sata dnevno. Svojim proaktivnim djelovanjem, uspješno osiguravamo poslovanje naših korisnika te brz povratak u operativno stanje u slučaju havarije.

Obratite nam se s povjerenjem i dopustite nam da budemo vaš partner u sigurnom poslovanju! 

Telefon: 051 659 310

mail: prodaja@ventex.hr